بایگانی بخش آزمایشگاه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

بررسی های غیر‌مخرب

آزمایشگاه بررسی های غیرمخرب سرپرست: دکتر رنجبر کارشناس: مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

خوردگی

آزمایشگاه خوردگی سرپرست : دکتر رضایی ​کارشناس :مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

کارگاه پروژه

آزمایشگاه کارگاه پروژه سرپرست : دکتر میرباقری ​کارشناس : مهندس زهره وند

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

جوشکاری

آزمایشگاه جوشکاری سرپرست : دکتر فرزادی ​کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

ریخته گری و انجماد

آزمایشگاه ریخته گری و انجماد سرپرست : دکتر میرباقری ​کارشناس : مهندس زهره وند

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی سرپرست : دکتر موسوی خوئی کارشناس : مهندس مولایی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

متالورژی پودر

آزمایشگاه متالورژی پودر سرپرست : دکتر پروین کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

عملیات حرارتی

آزمایشگاه عملیات حرارتی سرپرست : دکتر محبوبی کارشناس : مهندس صبوری

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

خواص مکانیکی مواد

خواص مکانیکی مواد سرپرست :دکتر دهقانی کارشناس : زهره وند

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

شکل دادن فلزات

آزمایشگاه شکل دادن فلزات سرپرست : دکتر کتابچی کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

متالورژی استخراجی

آزمایشگاه متالورژی استخراجی سرپرست :دکتر فیروزی کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

فناوری نانو

ازمایشگاه مرکزی فناوری نانو سرپرست : دکتر حق شناس کارشناس : مهندس بهرامی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -

اتصالات نوین

آزمایشگاه اتصالات نوین سرپرست : دکتر میرصالحی کارشناس : مهندس محب حوری