بایگانی بخش دروس مصوب و طرح درس

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 245 | تعداد کل بازدید های مطالب: 38,849 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

داده کاوی پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

توانبخشی ضایعات نخاعی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

روش های اجزاء محدود

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

پردازش گفتار

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

اعضاء و اندام های مصنوعی

img_yw_news
img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

سیستم های تصویرگر پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

بیومکانیک توانبخشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

بیومکانیک راه رفتن

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

تجهیزات خانگی توانبخشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

ورزش ۳۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

مبانی مهندسی ورزش

img_yw_news
img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

روش تحقیق و خلاقیت

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

تغذیه ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

کینزیولوژی ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

روانشناسی ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

ارتزها و پروتزهای ورزشی

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -

بیومکانیک راه رفتن

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1