Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره امور خوابگاه
آقای ابراهیم چادری زواره فرد
شماره تلفن66958016(107)
شماره داخلی5955
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتشماره 2 معاونت دانشجویی
شرح وظایفتسویه حساب دانشجویی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: