Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آقای احمد اسدالهی
شماره تلفن66400824
شماره داخلی2260,2261
محل خدمتطبقه اول دانشکده مهندسی پزشکی
شرح وظایفامور دفتری مدیریت امور اداری و پشتیبانی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: