Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت برنامه، بودجه و تحوّل اداری
آقای حسن بارانی زاده
شماره تلفن64545043
شماره داخلی5043
پست سازمانیکارشناس مسئول
محل خدمتساختمان فارابی طبقه دوم
شرح وظایفکلیه امور مربوط به بودجه عمرانی دانشگاه ,..
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱/۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: