Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره امور خوابگاه
آقای عابدین صفدری
شماره تلفن66958016/17(122)
شماره داخلی2319(122)
محل خدمتشماره 2 معاونت دانشجویی
شرح وظایفپیگیری امور اداری خارج از دانشگاه
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: