Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

واحد دانشگاهی گرمسار
آقای حسین فهیمی فر
شماره تلفن02334239530-4
شماره داخلی2612
پست سازمانیمدیر
محل خدمتواحد دانشگاهی گرمسار
شرح وظایفمدیر مالی اداری و دانشجویی فرهنگی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: