Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره امور خوابگاه
آقای حمید سلیمانی توانی
شماره تلفن66958016(106)
شماره داخلی5956
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتشماره 2 معاونت دانشجویی
شرح وظایفتسویه حساب دانشجویی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: