Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جهاددانشگاهی
خانم زهرا شهسواری
شماره تلفن2323
شماره داخلی66465392
پست سازمانیمدیر اداری و مالی
شرح وظایفمدیر اداری و مالی جهاد دانشگاهی
آخرین بروزرسانی1399/4/30

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: