Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده انرژی
خانم دکتر زهره منصوری
شماره تلفن64542611
شماره داخلی2611
پست سازمانیسرپرستی پزوهشکده انرژی
محل خدمتمهندسی نساجی- طبقه9
شرح وظایفسرپرستی پزوهشکده
نشانی صفحه شخصیwww.erc.aut.ir
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: