Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره امور خوابگاه
آقای مجید بهنیا
شماره تلفن66958016(114)
شماره داخلی2319(114)
محل خدمتشماره 2 معاونت دانشجویی
شرح وظایفامور اداری
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: