Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی پزشکی
خانم پروانه دهقان
شماره داخلی2389
محل خدمتساختمان مهندسی پزشکی
شرح وظایفکمک کارشناس خدمات آموزشی - حق التدریس و کارورزی و آموزش کارشناسی ارشد
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: