Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی پلیمر
آقای مهندس عیسی بابالو
شماره داخلی2462
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده مهندسی پلیمر
شرح وظایفکارشناس آموزشی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱/۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: