Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره تربیت بدنی
آقای عباس اله یاری بلداجی
شماره تلفن64542793-64543794
شماره داخلی3139 , 2793
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمجتمع ورزشی دانشگاه
شرح وظایفکارشناس اماکن ورزشی - همگانی - قهرمانی کارکنان آزمایشگاه ورزشی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: