Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی دریا
آقای داوود بایرام پور
شماره تلفن66413508
شماره داخلی3508
محل خدمتدانشکده مهندسی دریا
شرح وظایفمسئول سایت
آخرین بروزرسانی1399/4/28

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: