Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر حمیدرضا نوروزی
شماره داخلی3157
پست سازمانیهیأت علمی
محل خدمتدانشکده مهندسی شیمی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱/۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: