Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر احمدرضا رئیسی
شماره داخلی3125
پست سازمانیمدیر گروه
محل خدمتدانشکده مهندسی شیمی
شرح وظایفمدیر گروه طراحی فرآیند و جدا سازی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۸/۱/۱

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: