Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی صنایع
خانم قدم خیر شاهسوند
شماره داخلی5327(1055)
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده مهندسی صنایع
شرح وظایفکارشناس آموزشی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: