Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
آقای دکتر بابک خورسندی
شماره تلفن66495518
شماره داخلی3088
پست سازمانیمعاون آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده
محل خدمتدانشکده مهندسی عمران - ساختمان شماره 1
شرح وظایفمعاون آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشکده
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: