Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
آقای دکتر پیام طهرانی
شماره داخلی3080
محل خدمتدانشکده مهندسی عمران - ساختمان شماره 1
شرح وظایفاستاد راهنمای دانشجویان ممتاز و سرپرست المپیاد دانشجویی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: