Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
آقای دکتر فرزاد حاتمی
شماره تلفن66414594
پست سازمانیمدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
محل خدمتساختمان دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
شرح وظایفمدیر دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی
نشانی صفحه شخصیhttp://www.aut.ac.ir/hatami
آخرین بروزرسانی1399/2/15

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: