Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاونت فرهنگی و دانشجویی
آقای حسن نجف زاده
شماره تلفن2305
شماره داخلی66465617-66405001
پست سازمانیمدیر
شرح وظایفمدیر امور دانشجویی
نشانی صفحه شخصی_
آخرین بروزرسانی1401/10/11

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: