Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاونت فرهنگی و دانشجویی
آقای حسن نجف زاده
شماره تلفن66405001
شماره داخلی2305-2310
پست سازمانیمعاون مدیر
شرح وظایفمعاون مدیر دانشجویی
نشانی صفحه شخصی_
آخرین بروزرسانی1400/10/8

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: