Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده شیمی
خانم مهندس شهبا تمهیدی
شماره تلفن64545805
شماره داخلی5805
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتزکریای رازی
شرح وظایفکارشناس آموزشی
نشانی صفحه شخصی_
آخرین بروزرسانی1398/7/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: