Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گروه معارف و علوم انسانی
آقای دکتر رضا حاجی ابراهیم
شماره تلفن66461330
شماره داخلی3250
پست سازمانیمدیر گروه گروه معارف و علوم انسانی
محل خدمتساختمان معارف اتاق مدیر
شرح وظایفمدیر گروه معارف و علوم انسانی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: