Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره خدمات رفاهی دانشجویان
آقای ابراهیم چادری زواره فرد
شماره تلفن64542312
شماره داخلی2312
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتشماره 2 معاونت دانشجویی
شرح وظایفکارشناس تسویه حساب و ثبت اسناد تعهد
آخرین بروزرسانی1401/6/5

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: