Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
آقای دکتر سیدرضا غفاریان
شماره تلفن66959149
شماره داخلی2225
پست سازمانیمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه
محل خدمتفارابی- ط ششم
شرح وظایفمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه
آخرین بروزرسانی1400/7/21

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: