Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره دبیرخانه مرکزی
آقای رامین منصوری
شماره داخلی۶۶۴۰۷۷۸۴
پست سازمانیرئیس
شرح وظایفرئیس اداره دبیرخانه
آخرین بروزرسانی1401/11/23

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: