Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاونت فرهنگی و دانشجویی
آقای علیرضا خانی
شماره داخلی2303-2318
محل خدمتزیرزمین بانک ملت دانشگاه
شرح وظایفمسئول امور نقلیه و کارپرداز معاونت
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: