Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نهاد رهبری
آقای سید رضا موسوی
شماره داخلی2308
پست سازمانیمدیر
محل خدمتنهاد
شرح وظایفمدیر اجرایی
آخرین بروزرسانی1400/4/14

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: