Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت امور آموزشی
آقای دکتر میلاد رضائی
شماره تلفن66405848
شماره داخلی2803-4
پست سازمانیمدیر امور آموزشی دانشگاه
محل خدمتساختمان آموزش کل
شرح وظایفمدیرکل آموزش دانشگاه
آخرین بروزرسانی1400/9/15

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: