Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جهاددانشگاهی
خانم زهرا شهسواری
شماره تلفن2323
شماره داخلی66465392
پست سازمانیمدیر اداری و مالی
شرح وظایفمدیر اداری و مالی جهاددانشگاهی
آخرین بروزرسانی1400/1/22

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: