Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره آزمایشگاههای تخصصی و خدمات فناوری
آقای دکتر داود ایرانشاهی
شماره تلفن66462313
شماره داخلی66462313
پست سازمانیرئیس اداره آزمایشگاه های تخصصی و خدمات فناوری
محل خدمتبرج فناوری ابن سینا (واقع در خیابان بالاور)، طبقه دوم
شرح وظایفرئیس اداره آزمایشگاه های تخصصی و خدمات فناوری
آخرین بروزرسانی1402/12/16

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: