Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
آقای هاشم حسن رضایی
شماره تلفن64545666
شماره داخلی5666
پست سازمانیکارشناس خدمات آموزشی
شرح وظایفکارشناس خدمات آموزشی
آخرین بروزرسانی1403/1/21

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: