Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حوزه ریاست
آقای دکتر مجید کوه خیل
پست سازمانیمشاور رئیس دانشگاه
شرح وظایفمشاور رئیس دانشگاه در امور اجرائی
آخرین بروزرسانی1402/7/15

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: