Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت امور آموزشی
آقای مهندس علی برزگری
شماره تلفن64542812
شماره داخلی2812
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتاداره آموزش
شرح وظایفمسئول امور نظام وظیفه و کمیسیون موارد خاص
آخرین بروزرسانی1402/10/19

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: