Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده فناوریهای نو
آقای علیرضا قاسمی
شماره تلفن66409396-66464086(8)
پست سازمانیکاپرداز
محل خدمتپژوهشکده فناوریهای نو
شرح وظایفکارپرداز
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: