Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده فناوریهای نو
آقای دکتر محمد زارعی نژاد
شماره تلفن66958014(1)
پست سازمانیرئیس آزمایشگاه
محل خدمتپژوهشکده فناوریهای نو
شرح وظایفرئیس آزمایشگاه رباتیک و سیستم های سروو
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: