Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده فناوریهای نو
آقای دکتر مهناز عبداله شمشیرساز
شماره تلفن66972304
شماره داخلی5191
پست سازمانیرئیس آزمایشگاه
محل خدمتپژوهشکده فناوریهای نو
شرح وظایفرئیس آزمایشگاه مکاترونیک
آخرین بروزرسانی1400/11/13

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: