Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره امور ایثارگران
آقای دکتر بهروز آرزو
شماره تلفن66400603
شماره داخلی66400603
پست سازمانیرئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
محل خدمتایثارگران
شرح وظایفرئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
آخرین بروزرسانی1399/4/4

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: