Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
آقای سلمان عسکری زاده
شماره تلفن66414113
شماره داخلی2285
پست سازمانیمعاون
شرح وظایفمعاون مدیر فرهنگی و اجتماعی
آخرین بروزرسانی1402/10/12

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: