Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
آقای دکتر هوشنگ عراقی کزاز
شماره تلفن64545243
شماره داخلی5243
پست سازمانیهیأت علمی
محل خدمتدانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
شرح وظایفهیئت علمی
آخرین بروزرسانی1398/11/14

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: