Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره انجمن های علمی دانشجویی
آقای دکتر سروش صادق نژاد
شماره داخلی2893(101)
پست سازمانیرئیس اداره انجمن های علمی دانشجویی
محل خدمتاداره انجمن های علمی
شرح وظایفمدیر اداره
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: