Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی پلیمر
آقای شهرام آزادنیا
شماره داخلی2463
محل خدمتدانشکده مهندسی پلیمر
شرح وظایفتکنسین آزمایشگاه
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: