Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر مهدی رفیع زاده
شماره داخلی2405
پست سازمانیهیأت علمی
محل خدمتدانشکده مهندسی پلیمر
شرح وظایفمدیر گروه آموزشی پلیمریزاسیون
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: