Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره تربیت بدنی
آقای کیوان مرادیان
شماره تلفن64542793-64543794
شماره داخلی3139 , 2793
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمجتمع ورزشی دانشگاه
شرح وظایفکارشناس بخش دانشکده ها - همگانی - قهرمانی کارکنان
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: