Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی پلیمر
آقای دکتر مجید کوه خیل
شماره داخلی2416
پست سازمانیمدیر مالی اداری دانشکده
محل خدمتدانشکده مهندسی پلیمر
شرح وظایفمدیر مالی اداری دانشکده
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: