Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره تربیت بدنی
خانم زهرا روزبهانی
شماره تلفن64542793
شماره داخلی2793- 3139
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمجتمع ورزشی دانشگاه
شرح وظایفکارشناس بخش دانشکده ها - همگانی - قهرمانی کارکنان اتاق تندرستی
آخرین بروزرسانی1399/10/14

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: