Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی دریا
آقای علی ندیمی
شماره تلفن66419615
شماره داخلی3120-3121
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده مهندسی دریا
شرح وظایفکارشناس
آخرین بروزرسانی1399/4/28

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: