Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
آقای شهرام نیکوکار
شماره داخلی3064
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده مهندسی عمران - ساختمان شماره 2
شرح وظایفکارشناس آموزشی
آخرین بروزرسانی1400/8/4

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: