Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره حقوقی و امور قراردادهای
آقای محمود مرادزاده نمرور
شماره تلفن64542235
شماره داخلی2235
محل خدمتفارابی
شرح وظایفمسئول بخش املاک
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: